Förzinkning

Förzinkning

Vi utför elektrolytisk förzinkning i trumma och häng.

 

Att belägga järn- och ståldetaljer med zink är en mycket vanlig och relativt billig metod för att skydda detaljer mot korrosion. Zink är mindre ädelt än stål och "offrar sig" därför under korrosionsförloppet.  För att skydda zinkskiktet och för att erhålla ett bättre korrosionsskydd passiveras ytan vilket ger godset dess karakteristiska utseende, svart, gult eller blått.

 

Ytterligare förbättring av korrosionsskyddet kan erhållas genom sealing, vilket innebär att de förzinkade och passiverade detaljerna behandlas i ytterligare ett eller flera processbad. Zinkbeläggningar tillämpas framförallt på grund av skiktets korrosionsskyddande egenskaper för stål. Användningen blir därför mångsidig; fästelement, hushållsartiklar, butiksinredningar, trädgårdsredskap, byggelement, fordonskomponenter osv.

 

Miljö och hälsa


Förzinknngsprocessen och de efterföljande behandlingarna har blivit mer och mer miljövänliga de senaste åten.  Våra processer är helt fria från Cr(VI).


Genom effektiv rening och energianvändning minimera vår miljöpåverkan.


Samtliga våra passiveringar uppfyller kraven enligt ELV- och ROHS-direktiven.

Aktuell standard


Oorganiska ytbeläggningar – Elektrolytiska beläggningar av zink och zinklegeringar på järn och stål med kompletterande behandlingar fria från Cr(VI) (ISO 19598:2016).


Beteckning

Fe//Zn12//An - Blåpassivering

Fe//Zn12//Cn - Gul/tjockfilspassivering   

Fe//Zn12//Fn - Svartpassivering

Varför förzining?


Förzinkning används främst för:


- Korrosionsskydd på stålgods.


- Blankt och dekorativt utseende.


- Underlag till lackering.

Storlek på godsI hänglinjen kan vi behandla detaljer upp till 3000x1100x600mm med en vikt på 100kg.

Konstruktions krav vid förzinkning


För att resultatet av ytbehandlingen ska bli bra bör följande punkter beaktas:


1. Detaljen måste gå att häng upp.


2. Vätskan måste kunna "flöda fritt" genom deatljaen, inneslutningar leder till dåilgt resultat.


3. Spalter ska undvikas.


Kontakta oss gärna om du har några frågor!


0418-44 98 70